BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG MOISANITE

MOISSANITE TRÒN – ROUND ( giá đơn vị 1.000đ)
 SIZE  CARA  Trắng 58c -100c  Xanh Lá 58c – 100c VàngĐỏ(58c – 100c) HồngTím58c  Xanh Dương, Xanh Biển58c
4.00  0.3 150 – 200 150 – 200 150 – 200 200 300
4.50 0.4 200 – 250 200 – 250 200 – 250 250 400
5.00 0.5 250 – 300 250 – 300 250 – 300 300 500
5.40 0.6 300 – 400 300 – 400 300 – 400 400 600
5.50 0.6 300 – 400 300 – 400 300 – 400 400 600
6.00 0.8 400 – 450 400 – 500 400 – 500 500 800
6.30 1 500 – 600 500 – 600 500 – 600 600 1.000
6.50 1 500 – 600 500 – 600 500 – 600 600 1.000
6.80 1.2 600 – 750 600 – 750 600 – 750 750 1.200
7.00 1.2 600 – 750 600 – 750 600 – 750 750 1.200
7.20 1.3 650 – 780 650 – 800 650 – 800 800 1.300
7.50 1.5 700 – 900 750 – 900 750 – 900 900 1.500
8.00 2 800 – 1.100 950 – 1.200 950 – 1.200 1.200 2.000
8.10 2 800 – 1.100 950 – 1.200 950 – 1.200 1.200 2.000
8.50 2.5 990 – 1.350 1.200 – 1.500 1.200 – 1.500 1.500 2.500
9.00 3 1.200 – 1.800 1.400 – 1.800 1.400 – 1.800 1.800 3.000
9.50 3.5 1.350 – 1.750 1.500 – 2.100 1.500 – 2.100 2.100 3.500
10.00 4 1.500 – 1.950 1.800 – 2.400 1.800 – 2.400 2.400 4.000
11.00 5 1.700 – 2.400 2.250 – 3.000 2.250 – 3.000 3.000 5.000
12.00 6 1.900 – 2.900 2.700 – 3.600 2.700 – 3.600 3.600 6.000
13.00 8 2.500 – 3.900 3.600 – 4.800 3.600 – 4.800 4.800 8.000
14.00 10 3.300 – 4.900 4.500 – 6.000 4.500 – 6.000 6.000 10.000
15.00 12 3.900 – 5.800 5.500 – 7.200 5.500 – 7.200 7.200 12.000
16.00 15 4.900 – 6.900 6.900 – 9.000 6.900 – 9.000 9.000 15.000
17.00
18.00 20 6.900 – 8.900 8.900 – 12.000 8.900 – 12.000 12.000 20.000
19.00
20.00 30 9.900 – 18.900 13.500 – 18.000 13.500 – 18.000 18.000 30.000

Moissanite TRÒN tấm size từ 0.8 đến 3.6 mm ( giá từng viên , mua theo cara có giá tốt hơn )

 Kích thước mm Trọng lượng CARA  Màu Trắng  Màu Khác
0.8 330 viên / 1 cara 2.000 đ
0.9 250 viên / 1 cara 3.000 đ
1.0 215 viên / 1 cara 4.000 đ
1.1 155 viên / 1 cara 5.000 đ
1.2 125 viên / 1 cara 6.000 đ
1.3 95 viên / 1 cara 7.000 đ
1.4 80 viên / 1 cara 8.000 đ
1.5 70 viên / 1 cara 9.000 đ
1.6 60 viên / 1 cara 10.000 đ
1.7 50 viên / 1 cara 15.000 đ
1.8 40 viên / 1 cara 18.000 đ
2.0 30 viên / 1 cara 23.000 đ
2.1 25 viên / 1 cara 25.000 đ
2.2 23 viên / 1 cara 27.000 đ
2.3 20 viên / 1 cara 30.000 đ
2.4 18 viên / 1 cara 34.000 đ
2.5 16 viên / 1 cara 38.000 đ
2.6 15 viên / 1 cara 40.000 đ
2.7 12 viên / 1 cara 50.000 đ
2.8 12 viên / 1 cara 50.000 đ
2.9 11 viên / 1 cara 55.000 đ
3.0 10 viên / 1 cara 60.000 đ
3.2 7 viên / 1 cara 70.000 đ
3.25 7 viên / 1 cara 75.000 đ
3.5 6 viên / 1 cara 80.000 đ
3.6 6 viên / 1 cara 85.000 đ

TRÁI TIM – HEART

 Kích thước mm  Trọng lượng CARA  Màu Trắng  Màu Khác
4 x 4 0.30 180.000 đ
4.5 x 4.5 0.40 240.000 đ
5 x 5 0.50 300.000 đ
5.5 x 5.5 0.60 360.000 đ
6 x 6 0.80 480.000 đ
6.5 x 6.5 1.00 600.000 đ
7 x 7 1.20 720.000 đ
7.5 x 7.5 1.50 900.000 đ
8 x 8 2.00 1.200.000 đ
8.5 x 8.5 2.50 1.500.000 đ
9 x 9 3.00 1.800.000 đ
9.5 x 9.5 3.50 2.100.000 đ
10 x 10 4.00 2.400.000 đ
12 x 12 6.00 3.600.000 đ
15 x 15 12.00 7.200.000 đ

VUÔNG không bo góc – PRINCESS

 Kích thước mm  Trọng lượng CARA  Màu Trắng  Màu Khác
1.5 x 1.5 0.06  36.000 đ
1.7 x 1.7 0.07 42.000 đ
2.0 x 2.0 0.08 48.000 đ
2.2 x 2.2 0.10 60.000 đ
2.5 x 2.5 0.15 90.000 đ
3.0 x 3.0 0.30 180.000 đ
3.5 x 3.5 0.35 210.000 đ
4.0 x 4.0 0.40 240.000 đ
4.5 x 4.5 0.60 360.000 đ
5.0 x 5.0 0.80 480.000 đ
5.5 x 5.5 1.00 600.000 đ
6.0 x 6.0 1.20 720.000 đ
6.5 x 6.5 1.50 900.000 đ
7.0 x 7.0 2.00 1.200.000 đ
7.5 x 7.5 2.50 1.500.000 đ
8.0 x 8.0 3.00 1.800.000 đ
9.0 x 9.0 4.00 2.400.000 đ
9.5 x 9.5 5.00 3.000.000 đ
10.00 x 10.00 6.00 3.600.000 đ

VUÔNG bo góc – CUSHION & VUÔNG chặt góc – ASSCHER

Kích thước mm  Trọng lượng CARA  Màu Trắng  Màu Khác
4.0 x 4.0 0.35 210.000 đ
4.5 x 4.5 0.50 300.000 đ
5.0 x 5.0 0.80 480.000 đ
6.0 x 6.0 1.00 600.000 đ
6.5 x 6.5 1.50 900.000 đ
7.0 x 7.0 2.00 1.200.000 đ
7.5 x 7.5 2.20 1.300.000 đ
8.0 x 8.0 2.50 1.500.000 đ
8.5 x 8.5 3.00 1.800.000 đ
9.0 x 9.0 3.50 2.100.000 đ
9.5 x 9.5 4.50 2.700.000 đ
10 x 10 5.00 3.000.000 đ
10.5 x 10.5 6.00 3.600.000 đ
11 x 11 7.00 4.200.000 đ
12 x 12 9.00 5.400.000 đ

 

CHỮ NHẬT chặt góc và bo góc – RADIANT & EMERALD

Kích thước mm Kích thước mm Màu Trắng Màu Khác
1.5 x 3 0.10 60.000 đ
2 x 3 0.15 90.000 đ
2 x 4 0.20 120.000 đ
3 x 5 0.50 300.000 đ
4 x 6 0.80 480.000 đ
5 x 7 1.00 600.000 đ
6 x 8 2.00 1.200.000 đ
7 x 9 3.00 1.800.000 đ
8 x 10 4.00 2.400.000 đ
9 x 11 5.00 3.000.000 đ
10 x 12 8.00 4.800.000 đ
10 x 14 10.00 6.000.000 đ
12 x 14

CHỮ NHẬT – BAGUETT

 Kích thước mm  Trọng lượng CARA  Màu Trắng Màu Khác
1.5 x 3 0.10 60.000 đ
2 x 3 0.15 90.000 đ
2 x 4 0.20 120.000 đ
3 x 5 0.50 300.000 đ
4 x 6 0.80 480.000 đ
5 x7 1.00 600.000 đ
6 x 8 2.00 1.200.000 đ
7 x 9 3.00 1.800.000 đ
8 x 10 4.00 2.400.000 đ
9 x 11 5.00 3.000.000 đ
10 x 12 8.00 4.800.000 đ
10 x 14 10.00 6.000.000 đ
12 x 14
14 x 18

 

 

Hình OVAL

Kích thước mm  Trọng lượng CARA Màu Trắng Màu Khác
2 x 4 0.10 60.000 đ
3 x 5 0.30 180.000 đ
4 x 6 0.50 300.000 đ
5 x 7 1.00 600.000 đ
6 x 8 1.50 900.000 đ
7 x 9 2.00 1.200.000 đ
8 x 10 3.00 1.800.000 đ
9 x 11 5.00 3.000.000 đ
9 x 12 5.50 3.300.000 đ
10 x 12 6.00 3.600.000 đ
10 x14 8.00 4.800.000 đ

Hình GIỌT NƯỚC – PEAR

Kích thước mm Trọng lượng CARA Màu Trắng Màu Trắng
1.5 x 3 0.10 60.000 đ
2 x 3 0.15 90.000 đ
2 x 4 0.15 90.000 đ
2.5 x 4 0.20 120.000 đ
3 x 4 0.30 180.000 đ
3 x 5 0.35 210.000 đ
4 x 6 0.50 300.000 đ
5 x 7 0.80 480.000 đ
5 x 8 1.00 600.000 đ
6 x 8 1.25 750.000 đ
6 x 9 1.50 900.000 đ
7 x 9 2.00 1.200.000 đ
7 x 10 2.00 1.200.000 đ
7 x 10.5 2.50 1.500.000 đ
7 x 11 3.00 1.800.000 đ
8 x 10 3.00 1.800.000 đ
8 x 12 4.00 2.400.000 đ
9 x 13 5.00 3.000.000 đ
9 x 14 5.50 3.300.000 đ
9 x 15 6.00 3.600.000 đ
10 x 14 6.00 3.600.000 đ

Hình HẠT DƯA – MARQUIRSE

Kích thước mm Trọng lượng CARA Màu Trắng Màu Khác
1.5 x 3 0.05 30.000 đ
2 x 4 0.10 60.000 đ
2.5 x 5 0.20 120.000 đ
3 x 6 0.30 180.000 đ
3.5 x 7 0.40 240.000 đ
4 x 8 0.50 300.000 đ
5 x 10 1.00 600.000 đ
6 x 12 2.00 1.200.000 đ
7 x 14 3.00 1.800.000 đ

HÌNH THANG – TRAPEZOI

Kích thước mm  Trọng lượng CARA Màu Trắng Màu Khác
2 x 1.5 x 1 0.05 30.000 đ
2 x 2 x 1 0.06 36.000 đ
2.5 x 1.5 x 1 0.07 42.000 đ
3 x 2 x 1 0.09 54.000 đ
3.5 x 2 x 1 0.12 72.000 đ
4 x 2 x 1 0.13 78.000 đ
2 x 2 x 1.5 0.07 42.000 đ
2.5 x 2 x 1.5 0.08 48.000 đ
3 x 2 x 1.5 0.10 60.000 đ
3 x 1.5 x 1 0.08 48.000 đ
3.5 x 1 x 1.5 0.09 54.000 đ
3.5 x 2 x 1.5 0.11 66.000 đ
3 x 2.5 x 1 0.11 66.000 đ
4 x 2 x 1.5 0.15 90.000 đ

Viên dưới 4.00 mm ( là hạt tấm nên không khắc được mã số cạnh )

Link check mã số cạnh Moissanite https://www.gra-moissanite.com/
Hoặc quét mã QR trên giấy kiểm định
Giá thu mua lại bằng 10% giá trị bán ra (áp dụng kim cương moissanite chưa bóc vỉ)